Монтаж камер шокової заморозки в Сумах - Frostland

Пошук

Монтаж камер шокової заморозки

 

Промислові морозильні камери (швидкої шокової заморозки) краще використовувати для зберігання харчових виробів у великій кількості. Продукти можуть не лише зберігатися, а й продаватися спеціально у замороженому вигляді. До таких продуктів належать:

  • риба;
  • м’ясо;
  • напівфабрикати;
  • овочі;
  • вироби із хліба;
  • солодкі продукти харчування.

Монтаж камер шокового заморожування у Сумах

Необхідність у швидкій заморозці є тоді, коли потрібно якомога довше зберегти смакові властивості продукту та забезпечити більш тривалий термін його зберігання. Почати виробляти охолодження продуктів до малих температур слід якомога раніше, оскільки це дозволить максимально зберегти властивості продукту (поживні, смакові). Глибоке заморожування є найбільш сприятливим способом збереження продукту всіх необхідних властивостей.

Процес кристалізації води при такому заморожуванні відбувається досить стрімко. Кристаліки води, отримані в процесі швидкого заморожування, мають відносно невеликий розмір, якщо порівнювати їх з кристалами води, які утворюються при повільному заморожуванні. Все це сприятливо позначається на структурі продукту, яка залишається незмінною і тим більше не руйнується. На смак заморожування харчових виробів не відбивається.

Монтаж морозильних камер

Вибір обладнання швидкого заморожування залежить від наступного:

  • вид продуктів, що планується заморожувати;
  • розрахунок необхідної продуктивності.

Монтажні роботи зі встановлення морозильних камер здійснюється після того, як зроблено остаточний вибір певного типу камер.

Проектування та проведення монтажних робіт із встановлення обладнання справжніми професіоналами є гарантією тривалої та безвідмовної роботи обладнання.

Інженери компанії «Фростленд» в найкоротші терміни виконають на замовлення камеру шокової заморозки безпосередньо під ваші вимоги. Ми робимо камери шокового заморожування на комплектуючих відомих світових виробників за бажанням замовника.

<<Повернутися до переліку послуг

Промышленные морозильные камеры (быстрой шоковой заморозки) лучше всего использовать для хранения пищевых изделий в большом количестве. Продукты могут не только храниться, но и продаваться специально в замороженном виде. К таким продуктам относятся:

рыба;
– мясо;
– полуфабрикаты;
– овощи;
– изделия из хлеба;
– сладкие продукты питания.
Необходимость в быстрой заморозке имеется тогда, когда нужно как можно дольше сохранить вкусовые свойства продукта и обеспечить более долгий срок его хранения. Начать производить охлаждение продуктов до малых температур следует как можно раньше, поскольку это позволит максимально сберечь свойства продукта (питательные, вкусовые). Глубокое замораживание представляет собой наиболее благоприятный способ сохранения у продукта всех необходимых свойств.
Процесс кристаллизации воды при такой заморозке происходит довольно стремительно. Кристаллики воды, полученные в процессе быстрой заморозки, имеют относительно небольшой размер, если сравнивать их с кристаллы воды, которые образуются при медленной заморозке. Все это благоприятно сказывается на структуре продукта, которая практически остается неизменной и тем более не разрушается. На вкус замораживание пищевых изделий никак не отражается.

Монтаж морозильных камер.
Выбор оборудования быстрой заморозки зависит от следующего:
– вид продуктов, которые планируется замораживать;
– расчет нужной производительности.
Монтажные работы по установке морозильных камер осуществляется после того, как сделан окончательный выбор определенного типа камер.
Проектирование и проведение монтажных работ по установке оборудования настоящими профессионалами является гарантией продолжительной и безотказной работы оборудования.

Инженеры компании «Фростленд» в кратчайшие сроки выполнят под заказ камеру шоковой заморозки конкретно под ваши требования. Мы делаем камеры шоковой заморозки на комплектующих известных мировых производителей по желанию заказчика.

Монтаж камер шоковой заморозки
1